Divadlo Štúdio tanca > Program > Vstupné
prihláste sa na odber newslettra:

Vstupné

VSTUPNÉ NA PREDSTAVENIA DIVADLA ŠTÚDIO TANCA V SEZÓNE 2018/2019

PREMIÉRY DŠT

Základné vstupné

12 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov, deti do 12 rokov, držiteľov DOBROkarty

8 €

promo vstupenky *

0 €

REPRÍZY DŠT

Základné vstupné

8 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov, deti do 12 rokov, držiteľov DOBROkarty

4 €

MOTIVAČNÁ ZĽAVA

„Skupinka priateľov v divadle“ (platí od počtu 4 osôb, 1 vstupenka je zdarma; platí na reprízy predstavení)

4x 8 € + 0 €

Jednotné vstupné pre organizované školské skupiny **

3 €

Študenti tanečného odboru konzervatórií a študenti iných umeleckých odborov, ktorí sa preukážu platným dokladom

3 €

HOSŤ DIVADLA ŠTÚDIO TANCA

Vstupné určené v závislosti od hosťa

individuálne

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ PREMIÉRY DŠT

1 Promo vstupenka / prevádzkový zamestnanec

0 €

2 Promo vstupenky / tanec, tvorivý tím premiéry

0 €

Ostatné vstupenky na premiéry DŠT sú spoplatnené podľa oficiálneho cenníka, pokiaľ si nevyčerpá zamestnanec voľnú vstupenku na premiére, jej vyčerpanie je možné na repríze

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ REPRÍZY DŠT

Určené pre hostí zamestnancov. Čerpanie zľavy je obmedzené na 2 vstupenky / predstavenie. Využitie zľavy je neprenosné medzi zamestnancami.

2 €

PRENÁJMY DIVADELNEJ SÁLY (predstavenia a podujatia organizované v priestoroch DŠT v nájomnom vzťahu)

Na tieto predstavenia nie je možné využívať zamestnanecké a iné zľavy resp. ich možnosť čerpania je individuálna podľa podmienok dohody nájmu.

individuálne

PUBLIKÁCIA O DIVADLE ŠTÚDIO TANCA
VYDANÁ K 15. VÝROČIU

Predajná cena pre verejnosť, pri priamom predaji v divadle.

1 €

 

* Promo vstupenky môže vydávať riaditeľka DŠT a jej zástupkyňa.
** Výnimku zo sumy vstupeniek pre organizované školské skupiny povoľuje iba riaditeľka DŠT.