Divadlo Štúdio tanca > Program > Vstupné
prihláste sa na odber newslettra:

Vstupné

VSTUPNÉ NA PREDSTAVENIA DIVADLA ŠTÚDIO TANCA V SEZÓNE 2016/2017

PREMIÉRY DŠT

Základné vstupné

10 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov a vojnových veteránov, deti do 12 rokov

7 €

REPRÍZY DŠT

Základné vstupné

7 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov a vojnových veteránov, deti do 12 rokov

4 €

Jednotné vstupné predstavenie pre deti Dotkni sa tanca

2,5 €

MOTIVAČNÁ ZĽAVA

3+2 zdarma (platí pre základné vstupné reprízových predstavení)

21 €

Študenti tanečného odboru Konzervatória J.L.BELLU a študenti ostatných tanečných odborov, ktorí sa preukážu platným dokladom

3 €

 

HOSŤ DIVADLA ŠTÚDIO TANCA

Vstupné určené v závislosti od hosťujúcej produkcie

individuálne

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ PREMIÉRY DŠT

1 voľná vstupenka / prevádzkový zamestnanec

0 €

2 voľné vstupenky / tanec, tvorivý tím premiéry

0 €

Ostatné vstupenky na premiéry DŠT sú spoplatnené podľa oficiálneho cenníka, pokiaľ si nevyčerpá zamestnanec voľnú vstupenku na premiére, jej vyčerpanie je možné na repríze

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ REPRÍZY DŠT

Určené pre hostí zamestnancov. Čerpanie zľavy je obmedzené na 2 vstupenky / predstavenie. Využitie zľavy je neprenosné medzi zamestnancami.

2 €

VOĽNÉ VSTUPENKY

Voľné vstupenky môže vydávať iba riaditeľka a manažérka divadla

PRENÁJMY DIVADELNEJ SÁLY (predstavenia a podujatia organizované v priestoroch DŠT v nájomnom vzťahu)

Na tieto predstavenia nie je možné využívať zamestnanecké a iné zľavy resp. ich možnosť čerpania je individuálna podľa podmienok dohody nájmu.

individuálne

TANEČNÉ KURZY POLROČNÝ POPLATOK

V cene kurzu sú 2 voľné vstupenky na vybranú reprízu Divadla Štúdio tanca.

99 €

JEDNORÁZOVÝ VSTUP NA KURZY / PILATES

 

3 €

TANEČNÉ WORKSHOPY HOSŤUJÚCICH LEKTOROV

Vstupné pre verejnosť

individuálne

PUBLIKÁCIA O DIVADLE ŠTÚDIO TANCA
VYDANÁ K 15. VÝROČIU

Predajná cena pre verejnosť, pri priamom predaji v divadle.

5 €