Divadlo Štúdio tanca > Sezóna 2019/2020 > TVORIVÉ DNI PRE VÁS > Archív 2005
prihláste sa na odber newslettra:

TVORIVÉ DNI PRE VÁS

Rok 2005

3. ročník festivalu 4. - 7. 10. 2005, Komorné divadlo DK Banská Bystrica

Tento rok sa na festivale súčasného tanca predstavilo 24 účinkujúcich, 7 produkcií a tretí festivalový večer ponúklo exkluzívnu ukážku z pripravovanej premiéry aj Štúdio tanca. Počas štyroch festivalových večerov si prišlo pozrieť produkcie slovenského súčasného tanca takmer 700 návštevníkov.

Novinkou na tohtoročnom festivale boli moderované diskusie s tvorcami, ktoré sa konali každý večer po skončení predstavenia a zaznamenali veľký úspech medzi samotnými účinkujúcimi i medzi návštevníkmi festivalu. Ich cieľom bola konfrontácia a zblíženie ľudí „z javiska a hľadiska“.

Počas festivalu prebiehali na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici tanečné workshopy, ktoré viedli festivaloví hostia. Tým sa vytvorila akási kontinuita a prepojenie vzdelávacieho procesu a jednej z hlavných ideí festivalu - podporiť záujem mladej generácie o tanec a pohybové umenie. Keďže vybraní lektori pôsobia v zahraničí, pre účastníkov workshopov bolo zaujímavé konfrontovať ich a svoj spôsob práce.

3. ročník festivalu podporili:
Banskobystrický samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry SR

Festival je ukážkou najaktuálnejšieho diania v oblasti slovenského súčasného tanca. Jeho cieľom je sprístupniť túto umeleckú oblasť širšiemu spektru návštevníkov, ako aj podporiť záujem mladej generácie o tanec a pohybové umenie. Obsahovo festival napĺňajú projekty rôznych umeleckých žánrov (javiskové produkcie, filmové produkcie, výtvarné umenie...) dotýkajúce sa súčasného tanca alebo pohybu, a tiež sprievodné akcie. Za významný fakt považujeme ojedinelosť festivalu súčasného tanca (zameraného na slovenských tvorcov či spolutvorcov) na Slovensku. Predchádzajúce ročníky potvrdili potrebu vytvoriť z tohto podujatia tradíciu, ktorá ponukou kvalitnej nekomerčnej produkcie prispeje ku kultúrnemu rozvoju regiónu, k väčšiemu výberu kultúrneho programu pre obyvateľov regiónu a k zvýšeniu informovanosti o žánri súčasného tanca. Účelom festivalu je spájať sféru stálej scény s alternatívnymi formami, ako aj ponúknuť publiku rozmanitosť tvorby a žánrovú pestrosť umeleckého druhu, ktorým je súčasný tanec. Ako prínos vnímame obohatenie kultúrneho diania v regióne o novú, kvalitnú, nekomerčnú produkciu, ktorej tvorcami sú špičkoví slovenskí umelci, často aktívni v zahraničí a participujúci na medzinárodných projektoch, či pôsobiaci v prestížnych zahraničných súboroch.


Ostatné festivaly

  • ŠTÚDIO TANCA sa každoročne v lete zúčastňuje niekoľkých zahraničných festivalov, na ktorých sa prezentuje svojimi predstaveniami. Aj tohtoročnú sezónu uzavierame pôsobením na niekoľkých európskych scénach. Za sebou už máme úspešné účinkovanie na dvoch poľských festivaloch v Bytome a vo Varšave. Na obidvoch vládla výborná atmosféra.
  • 20. - 23. júla 2005 sa Štúdio tanca zúčastnilo prestížneho medzinárodného tanečného festivalu BOLZANO DANZA 2005 v severotalianskom meste Bolzano, kde sa prezentovalo s predstavením "Tichá púšť" v choreografii Zuzany Hájkovej. Okrem toho, že inscenácia bola prijatá talianskym publikom s nadšením, Štúdio tanca tu vystúpilo po boku významných renomovaných predstaviteľov súčasného tanca z Francúzska, Švajčiarska, Ruska, Poľska, Estónska či USA, čím potvrdilo svoje miesto na medzinárodnej scéne súčasného tanca.
  • Štúdio tanca sa v letných mesiacoch prezentovalo na niekoľkých akciách v slovenských mestách. Špeciálnu exteriérovú produkciu "Nekončiaci tanec" uviedlo divadlo v Košiciach na Hlavnom námestí v rámci "Letného Festivalového Mítingu Európskych Divadiel", na Námestí Majstra Pavla v Levoči na podujatí "Tajomná Levoča" a na Hlavnom námestí v Bratislave v rámci prezentácie mesta Banská Bystrica pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv - "Za živa v Bystrici, po smrti v nebi".


Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR
 

Fotogaléria

 


Návrat hore >>