Divadlo Štúdio tanca > Sezóna 2019/2020 > TVORIVÉ DNI PRE VÁS > Archív 2006
prihláste sa na odber newslettra:

TVORIVÉ DNI PRE VÁS

Rok 2006

4. ročník festivalu slovenského súčasného tanca 10.- 14. októbra 2006, Komorné divadlo Domu kultúry Banská Bystrica

1. KONCEPCIA, IDEA, ZÁMER
V dňoch 10. - 14. 10. 2006 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 4. ročník festivalu slovenského súčasného tanca Štyri dni tanca pre vás / 4 days 4 you. Organizátorom festivalu je profesionálne tanečné divadlo Štúdio tanca, ktoré v Banskej Bystrici pôsobí už ôsmu divadelnú sezónu. Zámerom festivalu bolo na základe úspechu predchádzajúcich ročníkov opäť ponúknuť publiku nové trendy v súčasnom tanci, pričom koncepčne išlo o prezentáciu aktuálnych rôznorodých projektov so slovenskou účasťou či spoluúčasťou. Vďaka pozitívnym ohlasom verejnosti dostala svoju konkrétnejšiu podobu aj idea festivalu, ktorou je odstraňovanie bariér vo vnímaní súčasného tanca a zbližovanie umelcov a percipientov umenia. Podarilo sa to práve odhalením zákulisia súčasného tanca prostredníctvom sprievodných akcií. Ich cieľom bolo záujemcov interaktívnou formou vzdelávať a približovať im nielen výsledné produkty súčasného tanca, ale tiež špecifický proces tvorby.

2. PROGRAM
Hlavný festivalový program
Hlavnou náplňou festivalu bolo uvedenie najnovších a najzaujímavejších projektov, ktoré vznikli v oblasti súčasného tanca v slovenskej produkcii či koprodukcii. Tento rok sa festival uskutočnil s prívlastkom + 1, ktorý zaručoval určitú pridanú hodnotu k jeho doterajšej podobe. Išlo o jeden deň predstavení navyše, keď sa v prvý festivalový večer predstavili v programe "Večer budúcich profesionálov" študenti konzervatórií z Banskej Bystrice, z Belgicka a Maďarska - zo škôl, ktoré pripravujú mladých ľudí na dráhu profesionálnych tanečníkov. Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici a zaznamenal veľmi pozitívne ohlasy ako verejnosti, tak aj účinkujúcich. Myslíme si, že bol splnený aj jeho zámer netradičnou formou prostredníctvom umenia súčasného tanca prezentovaného rovesníkmi viacerých krajín vzdelávať mládež v stredoeurópskom priestore k multikultúrnemu vnímaniu sveta.

Festival pokračoval tvorbou uznávaných slovenských choreografov. Počas nasledujúcich štyroch večerov sa v Komornom divadle Domu kultúry predstavilo 9 produkcií a 20 hosťujúcich umelcov, ku ktorým sa posledný festivalový deň pridali tanečníci Štúdia tanca so svojím predstavením Vnútorné oko. Festival uviedol štyri sóla, jeden duet a štyri tanečné zoskupenia. Zvláštnosťou festivalu bolo, že sme na ňom prezentovali 5 premiérových projektov. Ostatné produkcie mali svoje premiéry v rokoch 2005-2006 v Banskej Bystrici, Bratislave, Ľubľane a Prahe. Dramaturgickým zámerom bolo vytvoriť program, ktorý by prezentoval súčasný tanec vo všetkých jeho aktuálnych podobách, často s presahmi do iných umeleckých sfér (pohyb kombinovaný s prvkami videoprojekcie, hovoreného slova, spevu, a pod.). Kontrastnosť jednotlivých predstavení napokon potvrdila, že sa to podarilo. Hlavný program festivalu sa konal každý večer v Komornom divadle Domu kultúry v Banskej Bystrici.

Sprievodné akcie festivalu
Veľký úspech mali moderované diskusie s tvorcami, ktoré prebiehali v rámci sprievodných akcií festivalu vždy po skončení večerných predstavení od 11. - 14. 10. vo foyeri Komorného divadla Domu kultúry. Ich účastníci sa v priamej konfrontácii s umelcami mohli dozvedieť informácie zo zákulisia tvorby súčasného tanca a oboznámiť sa so situáciou v tomto umeleckom žánri u nás i vo svete.

Osobitnou kapitolou festivalu boli v rámci sprievodných akcií tanečné workshopy, usporiadané v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde aj prebiehali. Ich program tvorili ukážkové hodiny rôznych tanečných techník (7x) a workshopy pre verejnosť (10x), vedené festivalovými hosťami zo Slovenska, Belgicka a Maďarska. Bohatá účasť na nich a spokojnosť prihlásených nám potvrdila sprístupnenie workshopov pre verejnosť ako správnu voľbu. Otvorené hodiny a workshopy pre verejnosť sa konali na Tanečnom odbore Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ktorý bol aj významným organizačným partnerom podujatia.

Festival je prehliadkou najaktuálnejšieho diania v oblasti slovenského súčasného tanca a je otvorený pre všetkých, ktorí sa dokážu pozerať na umenie bez predsudkov. Za dôležitý fakt považujeme jeho ojedinelosť na Slovensku, pretože poskytuje jednu z mála možností na komplexnejšiu prezentáciu slovenským tvorcom v tomto žánri. Ideou festivalu je spájať sféru stálej scény s alternatívnymi formami, ako aj ponúknuť publiku rozmanitosť tvorby a žánrovú pestrosť súčasného tanca. Ide o podujatie významné nielen regionálne, ale aj celoslovensky, pretože obohacuje kultúrne dianie o novú, kvalitnú a nekomerčnú produkciu. Jej tvorcami sú špičkoví slovenskí umelci, často aktívni v zahraničí a participujúci na medzinárodných projektoch, či pôsobiaci v prestížnych súboroch.

10. 10. 2006
Večer budúcich profesionálov
Tanečný odbor Konzervatória J. L. Bellu / Banská Bystrica
Contemporary dance school Kunsthumaniora / Belgicko, Budapest Dance Academy / Maďarsko

11. 10. 2006
DAJV / Marta Poláková Spontánne nekompatibilní
Debris Company Dolcissime sirene

12. 10. 2006
Artyci / Zuzana Kozánková Cocoon Invisible
Debris Company Soliloquy
Juraj Korec New bit - new beat

13. 10. 2006
Milan Tomášik Within
Bubla Company Kozmonauti

14. 10. 2006
Les Slovaques A už to šlape, páni!
Štúdio tanca Vnútorné oko

Sprievodné akcie v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici: Otvorené hodiny a workshopy - Konzervatórium J.L.Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica - sály Tanečného odboru

1. Ukážkové hodiny techniky klasického tanca (ukážka z práce a úrovne 3., 4. a 5. ročníka Tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu) dátum a čas: 11. - 13.októbra vždy od 9,00 do 10,30 vedú pedagógovia Tanečného odboru - Mgr. Z. Vincentová, Mgr. J. Majerová pre verejnosť možnosť nahliadať

2. Workshopy pre študentov (workshopy pre študentov zúčastnených škôl na festivale - Slovensko, Belgicko, Maďarsko) dátum a čas: 11. - 14.októbra vždy od 11,00 do 13,00 pre verejnosť možnosť nahliadať

3. Workshopy pre verejnosť - 2 paralelné! dátum a čas: 10. - 14.októbra vždy od 15,30 do 17,30 vedú pedagógovia Tanečného odboru - T. Nepšinský, Mgr. D. Raček, Mgr. S. Vlčeková; prizvaní zahraniční slovenskí pedagógovia - G. Pauwels (Belgicko), K. Kovacs (Maďarsko), Z.Kozánková a J. Korec (Slovensko).

Pozvánka na festival, PDF súbor

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR


Ostatné festivaly

  • Kolárovo - V júni 2006 sa Štúdio tanca zúčastnilo medzinárodného umeleckého festivalu METEORIT v Kolárove, kde uviedlo svoje projekty Nekončiaci tanec a Čierny kocúr. Kedže išlo o súťažný festival, festivalová porota udeľovala ceny. Cenu za najlepší herecký výkon si odniesol člen umeleckého súboru Štúdia tanca TOMÁŠ NEPŠINSKÝ, a to za rolu Kocúra v inscenácii Čierny kocúr (réžia Michal Náhlík).
  • Varsava, Zawirowania, Sztuka Ulicy - Prelom júna a júla patril ceste do Poľska, kde sa naše divadlo prezentovalo svojimi projektami na dvoch varšavských festivaloch. Najprv na festivale súčasného tanca ZAWIROWANIA / THE WHIRLS s predstavením Antona Lachkého Vnútorné oko, ktoré sme odohrali v atraktívnom priestore na scéne Starej Prochownie. Pozvanie na tento festival sme dostali od organizátorov po minuloročnom úspechu nášho divadla s predstavením Aina pre 5 singlov. Pokračovalo sa na medzinárodnom festivale pouličného umenia SZTUKA ULICY, na ktorom sme dvakrát predstavili náš exteriérový projekt Nekončiaci tanec v priestore pred historickou budovou Paláca vied a kultúry. Oba festivaly sa prekrývali a úžasnou letnou festivalovou atmosférou žila celá Varšava.


Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Stredoeurópskej nadácie.
 


Návrat hore >>