Divadlo Štúdio tanca > Sezóna 2019/2020 > TVORIVÉ DNI PRE VÁS > Archív 2008
prihláste sa na odber newslettra:

TVORIVÉ DNI PRE VÁS

Rok 2008

6. ročník festivalu súčasného tanca

Po roku sa Banská Bystrica stala opäť dejiskom festivalu súčasného tanca, ktorý organizuje naše divadlo. V poradí 6. ročník festivalu sa vďaka bohatej ponuke kvalitných produkcií rozrástol o ďalšiu scénu, takže záujemcovia o aktuálne projekty súčasného tanca mali k dispozícii alternatívne javisko v Estrádnej sále pre netradičné produkcie a javisko Komorného divadla pre celovečerné predstavenia. Festival je zameraný na reflexiu pôvodnej tvorby v súčasnom tanci v slovenskej produkcii a koprodukcii. Za niekoľko rokov svojej existencie sa etabloval medzi verejnosťou a patrí medzi kľúčové podujatia v banskobystrickom regióne a v rámci celoslovenskej scény súčasného tanca. Hlavnou ideou festivalu zostáva vytvorenie priestoru na konfrontáciu a komunikáciu umeleckej scény a publika v oblasti súčasného tanca. Cieľom 6. ročníka je prezentovať nové trendy v umení súčasného tanca, ponúknuť koncepčne rôznorodé projekty a obohatiť festivalové produkcie o sprievodný program.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sa stali pohybové workshopy organizované v spolupráci s Tanečným odborom banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu. Pre študentov i širokú verejnosť bolo pripravených 20 workshopov rôznych techník súčasného tanca, ktoré viedli naši festivaloví hostia s bohatými pedagogickými skúsenosťami na Slovensku aj v zahraničí. Program, 14. - 18. október 2008, Banská Bystrica

Pondelok 13.10.
Sprievodný program festivalu:
Vlna naživo 2008
prezentácia časopisu o súčasnom umení (workshop, videoart, autorské čítanie, predstavenie Healing Heating - P. Fornayová, B. Lenko, P. Machajdík) Stredoslovenská galéria, Konzervatórium J. L. Bellu

Utorok 14.10.
18:00 Estrádna sála ECC
Marta Poláková, Dajv / NAPLNO
po predstavení prednáška Využitie Labanovej analýzy pohybu v choreografickom procese Marta Poláková je jednou z najdlhšie pôsobiacich umelcov na scéne súčasného slovenského tanca. Jej diela sa vyznačujú inovatívnosťou nielen z pohybovej, ale i z hudobnej a výtvarnej stránky.

20:00 Komorné divadlo ECC
Večer budúcich profesionálov Prezentácia umeleckých škôl, ktoré pripravujú študentov na dráhu profesionálnych tanečníkov. Vo svojich nápaditých choreografiách sa predstavia pod vedením svojich pedagógov študenti umeleckej školy Kunsthumaniora, Lier z Belgicka, Súkromného konzervatória z Nitry a Tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice.

Streda 15.10.
18:00 Estrádna sála ECC
Mirka Eliášová / Mirroring
Mirka Eliášová patrí k známym českým choreografom súčasného tanca. Jej diela sú charakteristické osobitým vtipom, zmyslom pre krásu jednoduchých vecí, čistotu tanečného vyjadrenia, citlivosťou svetelného dizajnu a vyberanou hudobnou zložkou.

20:00 Komorné divadlo ECC
DOT 504 / Holdin´Fast
DOT 504 je český profesionálny súbor zaoberajúci sa súčasným tancom. Je charakteristický vysokou technickou úrovňou, kreativitou a osobnosťami inšpirujúcimi zmenu. Dôraz kladie nielen na technickú úroveň tanečníkov, ale tiež na expresívnu a fyzickú stránku súčasného tanca.

Štvrtok 16.10.
18:00 Estrádna sála ECC
Jan Komárek Works / Tanec papierových tanečníc
Netradičné predstavenie v réžii Jana Komarka, ktoré vzniklo ako site specific performance v unikátnom priestore Českého múzea hudby v Prahe.

20:00 Komorné divadlo ECC
ElleDanse / Canto Hondo ElleDanse sa usiluje spojením súčasného pohybu a ostatných foriem moderného umenia vytvárať plnohodnotný divadelný tvar, ktorý má ambíciu osloviť nielen mladého diváka, ale priblížiť tento žáner širšej verejnosti. V tomto duchu bola vytvorená aj inscenácia režiséra Kamila Žišku a choreografky Šárky Ondrišovej, zakladateľky Tanečnej školy a Alternatívneho divadla ElleDanse.

Piatok 17.10.
18:00 Estrádna sála ECC
Bubla Company / Nevesta spod baletizola
Bubla Company je voľným zoskupením ľudí, ktorí majú chuť tvoriť rôzne typy predstavení. Momentálne sa predstavia v súčasnom romanticko-dramatickom muzikáli.

20:00 Komorné divadlo ECC
Milan Tomášik, Alexander Gottfarb / Baga-Basta
Milan Tomášik patrí ku generácii úspešných mladých slovenských umelcov, ktorí sa presadili v zahraničí. Dlhodobo pôsobí v Slovinsku, kde vznikol aj jeho nový projekt v spolupráci s tanečníkom A. Gottfarbom a hudobníkom N. Herdieckerhoffom.

Sobota 18.10.
20:00 Komorné divadlo ECC
Štúdio tanca, Pierre Nadaud / Iné ráno PREMIÉRA
Projekt francúzskeho tanečníka, choreografa a pedagóga žijúceho v Prahe Pierra Nadauda, ktorý sa vo svojej práci zaoberá otázkou zvláštnej jedinečnosti ľudského tela.

"Tanečný román o živote štyroch žien. Tanec sa odvíja v priestore inšpirovanom bojovými umeniami, v priestore odhalení a pravdy. Telesný a senzuálny tanec sa vnára do hĺbky tiel a vynáša na povrch ich pribehy. Atmosféra diela má nádych japonského divadla. Tváre sa zjavujú ako masky. Tanečníci hľadajú pravdivé gesto. Rýchlosť blesku strieda sošná nehybnosť."

autor fotografií: Jaroslaw Cieslikowski
Po predstavení koncert skupiny Junkless

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Stredoeurópskej nadácie.
 


Návrat hore >>