Divadlo Štúdio tanca >
prihláste sa na odber newslettra:

TVORIVÉ DNI PRE VÁS

Rok 2013

DNI TANCA PRE VÁS 2013
Divadlo Štúdio tanca vytvorilo tradíciu festivalu Štyri (+1) dni tanca pre vás, ako prehliadky aktuálnych projektov súčasného tanca v slovenskej produkcii a koprodukcii. Festival sa počas svojej existencie vyprofiloval na významné podujatie popularizujúce idey súčasného tanca. V 10. ročníku festivalu, ktorý sa koná v októbri 2013, sa festival dramaturgicky mení a jeho program uvádza medzinárodné tanečné produkcie pod názvom Dni tanca pre vás. Festival sa svojou dramaturgiou snaží spájať sféru tradičných javiskových foriem so žánrovou pestrosťou a rozmanitosťou. Hlavnou myšlienkou festivalu je podnecovať tvorcov, inšpirovať návštevníkov, prezentovať rozmanitosť žánru a takto prispievať k popularizácii súčasného tanca smerom k širokej verejnosti. Rovnako dôležitou úlohou festivalu je komunikácia publika s tanečnou scénou a kultúrou formou diskusií umelcov a divákov, či aktívnou formou tanečných workshopov určených najmä študentom slovenských konzervatórií.
Novinkou v rámci festivalu je Tvorivá zóna, ktorá uvádza mladé súčasné umenie v širšom žánrovom zábere, zamerané na témy: tanec, pohyb a telesnosť. Organizačným partnerom workshopovej časti festivalu je Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
 
Záštitu nad festivalom prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Vladimír Maňka.
 
 
Program večerných predstavení:
 
 
14.10.2013 o 19:00
Vernisáž výstavy 33 inscenácií – výstavná retrospektíva inscenácií Divadla Štúdio tanca z pohľadu scénografov.
 
15.10.2013 o 19:00
From  side of a man
From side of a women 
premiéra tanečnej inscenácie Divadla Štúdio tanca  v choreografii Jozefa Fručeka(Rootlessroot Company )
 
 
choreografia / Jozef Fruček
asistencia choreografa / Reut Aviran
hudba / Vasilis Mantzoukis
scénografia / Jozef Fruček
kostýmy / Marek Gašpar Šafárik
svetelný dizajn / Ján Čief, Jozef Fruček
 
 
Predstavenie siahajúce za hranice tanca, choreografie a tradičných javiskových foriem spracúva tému antického hrdinu. Je ódou na telo, telo, ktoré žije v čase Iliady, kedy výzva k činu a  smrti v boji je jedinou cestou k poznaniu.
 
 
16.10.2013 o 19:00
Changes
Zagreb Dance Company (Chorvátsko)
 
 
koncept a choreografia / Aleksandra Mišić, Martina Nevistić, Ognjen Vučinić
hudba / Samir Kadribašić
dramaturgia / Rona Žulj
svetelný dizajn / Aleksander Čavlek
tanec / Sara Barbieri, Petra Chelfi, Aleksanda Mišić, Martina Nevistić, Ognjen Vučinić, Petra Valentić, Anteo Ukušić 
 
 
Premeny je tanec troch mladých choreografov, zaoberajúci sa témou dnešnej spoločnosti  ako dedičstva zmien, ktoré začali po roku 1960. Predstavenie je inšpirované týmto nepokojným obdobím poznačené koncom Studenej vojnym,rozvojom médií a masovej komunikácie, študentských demonštrácií, bojmi za ľudské práva, či  vývojom popkultúry.
 
 
17.10.2013 o 19:00
    
Jovatos Dream 
LarumbeDanza (Španielsko)
 
 
„Noc snov pre ľudí stredného veku“
 
 
námet a choreografia / Daniela Merlo, Juan de Torres
pôvodná hudba / Mauricio Corretjé
texty / Gabriel Celaya, Fernando Alonso Baraona
svetelný dizajn / Lía Álves
tanec / Juan de Torres, Daniela Merlo
herec / Pepe Navio
 
 
Termín „Jovato“ je odvodený zo žargóna v regióne Buenos Aires a  súvisí s tangom. Zobrazuje mladého človeka v tele starého, alebo starého v tele mladého človeka. „Jovato“ alebo „Jovata“ môže tiež odkazovať na osoby stredného veku, ktorému sa v očiach objaví staroba alebo mladosť.
 
 
Tento výraz tiež vystihujú pocity choreografov a režisérov tanečnej skupiny Larumbe Danza, Juana Torresa a Daniely Merlo a hosťujúcim hercom Pepom Naviom v ich spoločnom projekte. Na základe predpokladu, svojej domienky, že sú „jovatos“ odhalili svoje najvnútornejšie pocity. 
 
 
Toto odhalenie prinúti zamyslieť sa nad trojrozmerným ľudským videním; pýtať sa samých seba ako nás vnímajú ostatní a ako nás inštinkt prinúti premýšlať a druhých posudzovať. Učí nás premýšlať o tom,ako je ťažké sa nad sebou samým zamyslieť a sám seba posúdzovať, nehovoriac o tom, čo z toho je pravda. 
 
 
18.10.2013 o 19:00
After
Eva Duda Dance Company (Maďarsko) 
 
 
choreografia a kostýmy / Eva Duda
hudba/ Péter Kunert
svetlá/ Gergely Mindák
asistent produkcie/ Barbara Czveiber
tanec/ Beatrix Csák, Márton Csuzi, Jenna Jalonen, Milán Újvári
 
 
Zrazu sa niečo stalo. Zlomenina, úraz.
Príbeh rodiny- s mužom, ženou a deťmi.
Nezvyčajný, zvláštny príbeh ich rodu.
Mnohé životné situácie poskladané do tragikomických scén snových obrazov.
Prežije, alebo to bude nový začiatok? Alebo sú to iba fragmenty mužovej pamäte?
Zvláštni ľudia.
Potom, niekedy potom. Šťastne niekedy potom.
 
 
19.10.2013 o 19:00
Off Beat Plus 
Milan Tomášik (Slovinsko)
 
 
koncept, choreografia / Milan Tomášik
hudba / Janez Krstnik Dolar, Sašo Kalan
tanec / Milan Tomášik, Lenka Rajchmanová, Tibor Trulik, Jakub Jeňo 
 
 
Tomášik stavia vedľa seba ľudské dýchanie a rytmus hudby, konfrontuje impulzy súčasného tanečníka s barokovou hudbou. Skúma napätie medzi vonkajšími vplyvmi vychádzajúcimi z dejín tanca a vnútornými podnetmi, koncentráciou tanečníka. 
 
 
Ambivalence
Yuriko Suzuki(Japonsko)
 
 
choreografia a tanec / Yuriko Suzuki
hudba /Lucia di Lammermoor, Bride of Lammermoor: II dolce suono 
skomponoval / Domenico Gaetano Maria Donizetti, spev / Edita Gruberová
 
 
Rozpor je stav, kedy máme zmiešané pocity, alebo protichodné predstavy o niečom či niekom. Koncepcia, predstava  vznikla zo skúmania rozporuplných reakcií na tele a vo vzťahu ku konkrétnemu objektu. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súčasťou festivalu je sekcia Tvorivá zóna -  prezentácia mladého súčasného umenia v širšom žánrovom zábere, tanečné workshopy pod vedením renomovaných tanečných lektorov a diskusie o súčasnom tanci a umení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Študentom a pedagógom konzervatórií v odbore tanec ponúkame účasť na predstaveniach festivalu a tanečných workshopoch, ktoré prebehnú vo festivalovom týždni.
 
 
Lektori tanečných workshopov:
Daniel Raček (Karen Foss Quiet Works, Debris Company) - technika súčasného tanca 
Arnulfo Pardo Ravagli (Kolumbia, Rakúsko) - technika súčasného tanca
Stanislava Vlčeková (Debris Company) - technika súčasného tanca
Michaela Nezvalová (VŠMU Bratislava) - technika klasického tanca
Tibor Trulik (Divadlo Štúdio tanca) - repertoár DŠT
Lenka Rajchmanová (Divadlo Štúdio tanca) - repertoár DŠT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VSTUPNÉ NA FESTIVAL:
premiéra: 8/5 €
predstavenie: 8/6 €
permanentka: 32/24 €
(predajná do: 11.10.2013. V cene permanentky je vstup na premiéru DŠT a všetky festivalové predstavenia.)
tanečný workshop: 4 €
 
 
zľava pre: dôchodcov, študentov ISIC, ZŤP, deti do 12 rokov
skupinová zľava pre organizované, vopred nahlásené skupiny
 
 
Organizátor: Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 00421/48/4146540, 00421/902672799
www.studiotanca.sk
 
 
ZRIAĎOVATEĽOM DIVADLA JE BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 

Fotogaléria

 
14.10.
 
15.10.
 
16.10.
 
17.10.
 
18.10.
 
19.10.
 
Sprievodné podujatia


Návrat hore >>