Divadlo Štúdio tanca > Sezóna 2019/2020 > Kurzy a workshopy
prihláste sa na odber newslettra:

Kurzy a workshopy


ZÁPIS DO TANEČNÝCH KURZOV Divadla Štúdio tanca
Pondelok 9.9.2019 a utorok 10.9. 2019 o 16:00 vo foyeri divadla
Ako vždy otvárame divadelný priestor aj verejnosti prostredníctvom tanečných kurzov.
Pripravili sme pre Vás obľúbené tanečné kurzy:
POHYBOVÁ PRÍPRAVA, KREATÍVNY TANEC, a iné.
Otvárame pre vás obľúbené kurzy v tejto sezóne s novým medzinárodným umeleckým súborom. Príďte sa zapojiť a rozkvitnúť spolu s našimi lektormi.

POHYBOVÁ PRÍPRAVA – MLADŠIE DETI, POHYBOVÁ PRÍPRAVA – STARŠIE DETI, KREATÍVNY TANEC, KLASICKÝ TANEC, KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA, SÚČASNÝ TANEC – DOSPELÍ, PILATES.

Tibor Trulik / Slovensko
Pohybová príprava - mladšie deti

Nenásilná forma pohybových tréningov pre deti, ktoré ešte len v budúcnosti nájdu smerovanie k tanečnej technike. Hodina prebúdza ich prirodzenú tanečnosť, podporuje ich individuálny prejav, synteticky spája princíp hry, slova a pohybu.

Michaela Mirtová / Slovensko
Pohybová príprava - staršie deti

Prostredníctvom tanečno- pohybovo- kreatívnych hier sa deti zoznámia s tancom. Jednoduchým cvičením si zlepšia celkové držanie tela. Na hodine lektorka pracuje s prirodzeným pohybom detí, hudbou, slovom, piesňou, rytmikou a prácou s podlahou, kde nenásilnou formou dochádza k socializácii detí v skupine a podpore ich osobnosti.

Kreatívny tanec
Kurz je určený pre všetky vekové kategórie a pre tých, ktorí so súčasným tancom ešte neprišli do kontaktu a nepoznajú jeho možnosti vyjadrenia. Rovnako aj pre tých, ktorí sa nechcú viazať na techniku súčasného tanca. Dajte svojim myšlienkam voľnosť, nechajte sa unášať rečou vlastného tela a naučte sa ju cielene používať. Naučte sa porozumieť reči tela ostatných vďaka práci v malom kolektíve a vymieňať si osobnú skúsenosť a zážitky prostredníctvom tohto tanečného kurzu.

Jason Yap / Malajzia
Klasický tanec
Príďte si užiť vzrušenie a krásu klasického baletu! Hodina bude zameraná na baletnú terminológiu a techniku, cez skúsenosť cvičení pri žrdi, na voľnosti a v priestore. Časom budete mať jasnú predstavu o postavení tela, kvalite pohybu, nosenia hornej časti tela a ohybnosti. Pre každý vek a každú doterajšiu skúsenosť s tancom!

Felipe Valera Aguayo / Španielsko + Julie Charalambidou / Cyprus
Kontaktná improvizácia
Na tomto kurze sa účastníci zoznámia so základmi kontaktnej improvizácie ako cítenia druhej osoby, kreovaniu tanca s partnerom a vnímanie tela iného človek s použitím fyzického kontaktu, alebo aj bez neho. Budú mať príležitosť na sebavyjadrenie prostredníctvom pohybovej improvizácie a zakúsenie "pravdivosti" pohybu. Budú skúmať potenciál tela a asociácie jeho rôznych častí - jeho línie, ohyby či rozmanité vnútorné i vonkajšie sféry. Účastníkov budeme povzbudzovať k sebadôvere počas improvizačných džemov, kde si vyberú, či chcú tancovať alebo len sledovať ostatných. Pripojiť sa k nám môže každý, hodina je otvorená každému, kto sa chce spojiť s ľuďmi.

Bartosz Przybylski / Poľsko
Súčasný tanec dospelí
Kurz je zameraný hlavne na techniku floorwork a na princípy využitia zeme. Na hodinách sa budeme snažiť pochopiť telo v náväznosti na váhu a zemskú príťažlivosť. Estetická stránka na tomto kurze nebude zohrávať hlavnú rolu. Kurz priblíži takisto určité prvky z Urban style.

Laura Ahumada Garcia / Čile
Pilates
Naše rôznorodé hodiny pilatesu bude spájať spoločné zameranie na ovládanie svalov, prostredníctvom mimoriadne efektívneho základného cvičenia zameraného na spevnenie celého tela a predĺženie svalov.

Lektori:

Mgr. Tibor Trulik
absolvent Základnej umeleckej školy v Bytči pod vedením M. Bušfyovej a M. Zagatovej. Počas svojej profesionálnej kariéry tanečníka spolupracoval s niekoľkými slovenskými a zahraničnými tanečnými umelcami. Ako pedagóg spolupracoval s Letným umeleckým táborom v Banskej Štiavnici, Základnou umeleckou školou v Brezne, so SZŠ 2 ruky v Banskej Bystrici. Jeho choreografické práce v divadle pre deti: O sestre drakom unesenej (2008), rozprávka Stromy (2011,2014), Pastierka vlkov (2017). Svoje tanečné znalosti odovzdáva aj ľuďom s mentálnym postihnutím. Vyštudoval sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UMB.

Michaela Mirtová
je členkou umeleckého súboru od septembra 2016. Svoje štúdium ukončila ako absolventka tanečného odboru Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas štúdia pedagogicky spolupracovala so SZUŠ Máše Haľamovej v Martine a SZUŠ Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Mladá a energická tanečníčka aktívne spolupracovala aj s tanečným súborom Lentilky v Žiline a HNT v Bratislave. Je majsterkou sveta v diskodance a hiphop (IDO).

Jason Yap
pôvodom z Malajzie, žil a študoval v Hong Kongu. Od septembra 2019 je novým členom umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Bakalárske štúdium výtvarných umení skončil s vyznamenaním BFA so špecializáciou na súčasný tanec na univerzite The Hong Kong Academy for Performing Arts. V roku 2014 ukončil bakalárske štúdium psychológie. Vystupoval pre medzinárodných umelcov, ako sú napríklad Cat Dérive od Gabrielle Nankivell a Tri prsty od Leily McMillanovej.

Felipe Valera Aguayo
pôvodom zo Španielska, žil a študoval v Španielsku v Madride na Universidad Complutense de Madrid. Od septembra 2019 je novým členom umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Absolvoval workshop flying low s Lucia Marote, ďalej workshopy s umelcami ako Cristiane Boullosa, Fabian Wixe, Luke Jessop, Tony Vezich a mnoho ďalších.

Julie Charalambidou
pôvodom z Cypru, žila a študovala v Spojenom kráľovstve v Škótsku. Od septembra 2019 je novou členkou umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Na univerzite The Scottish School of Contemporary Dance študovala súčasný tanec. V rokoch 2018 – 2019 pracovala pre poloprofesionálnu tanečnú spoločnosť EMERGENCE v oblasti súčasného tanca.

Bartosz Przybylski
pôvodom z Poľska, žil a študoval v Poľsku a Nemecku v Berlíne. Od septembra 2019 je novým členom umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Absovoval štúdium v Poľsku na škole Szkoła Tańca Współczesnego “STW” in Poznań, následne študoval Univeristy of Arts dance v Nemecku. Zúčastňoval sa na workshopoch súčasných a moderných techník na festivale Dancing Poznań.

Laura Ahumada Garcia
pôvodom z Čile, žila a študovala v Spojenom kráľovstve v Londýne. Od septembra 2019 je novou členkou umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Na Univerzite umenia London Contemporary Dance School získala titul bakalár. Počas svojich štúdií spolupracovala s mnohými tanečnými umelcami (Arilton Assunço, Ana Luisa Baquedano, Richard Alston, Leila Mcmillan), s ktorými sa zúčastnila rôznych tanečných projektov prezentovaných aj na zahraničných tanečných a divadelných festivaloch.

Dĺžka tanečného kurzu je 5 mesiacov a výučba prebieha dvakrát týždenne (Kreatívny tanec 1x týždenne). Tanečný kurz je ukončený spoločným záverečným vystúpením všetkých účastníkov tanečných kurzov Skade ruka, skade noha.

Poplatok za obdobie september - január 2019 sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 120 € (úhrada prevodom).

Začiatok výučby: od pondelka 16. septembra 2019
Benefity: Záverečné vystúpenie všetkých účastníkov tanečných kurzov  na scéne Divadla štúdio tanca a 2 promo vstupenky na vybrané reprízy predstavení divadla.
Informácie a rezervácia kurzov:
tel: +421 484146540
mob: +421 902672799
email: production@studiotanca.sk
Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12
97401 Banská Bystrica
www.studiotanca.sk